` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον νομό Κεντρικός Τομέας Αθηνών στην Περιοχή Πατήσια στην οδό Χάνσεν | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον νομό Κεντρικός Τομέας Αθηνών στην Περιοχή Πατήσια στην οδό Χάνσεν

Δευτέρα

Περιοχή Πατήσια
Οδός Χάνσεν  από 17/06/2024