Λαϊκές Αγορές
Που λειτουργούν Λαϊκές Αγορές
την ημέρα Τετάρτη στον Δήμο Αγίου Δημητρίου
Τετάρτη 
Δήμος:Αγίου Δημητρίου   
Η αγορά Μπραχάμι λειτουργεί
στην οδό Θουκιδίδου από 13/03/2019
στην οδό Ερατοσθένους από 14/11/2018
στην οδό Αμαλίας από 14/11/2018 έως 12/03/2019

Η αγορά Κοψαχείλα λειτουργεί
στην οδό Σωκράτους