Λαϊκές Αγορές
Που λειτουργούν Λαϊκές Αγορές
την ημέρα Τετάρτη στον Δήμο Ασπροπύργου
Τετάρτη 
Δήμος:Ασπροπύργου   
Η αγορά Ασπρόπυργος λειτουργεί
στην οδό Γεωργίου Καραϊσκάκη από 16/01/2019 έως 30/06/2019