Λαϊκές Αγορές

Δοκιμαστική Λειτουργία

Που λειτουργούν Λαϊκές Αγορές
την ημέρα Τετάρτη στον Δήμο Αχαρνών
Τετάρτη 
Δήμος:Αχαρνών   
Η αγορά Αχαρνές (Αγ. Τριάδα) λειτουργεί
στην οδό Αγίας Τριάδος

Η αγορά Ολυμπιακό Χωριό λειτουργεί
στην οδό Πατουλίδου