Λαϊκές Αγορές
Σε ποια σημεία θα βρείτε Λαϊκές Αγορές
στον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
Τετάρτη 
Δήμος:Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης   
Η αγορά Βάρη λειτουργεί
στην οδό Φολεγάνδρου
Πέμπτη 
Δήμος:Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης   
Η αγορά Βούλα λειτουργεί
στην οδό Καραϊσκάκη από 16/05/2019
στην οδό Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου από 18/10/2018 έως 15/05/2019
στην οδό Ιωάννη Μεταξά από 09/08/2018 έως 19/09/2018
Παρασκευή 
Δήμος:Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης   
Η αγορά Βάρη λειτουργεί
στην οδό Πάρκινγκ Πλαζ Βαρκίζας από 21/06/2019 έως 15/09/2019
στην οδό Μουτούση Πάρκινγκ στα σχολεία έως 20/06/2019
Σάββατο 
Δήμος:Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης   
Η αγορά Βουλιαγμένη λειτουργεί
στην οδό Θησέως