Λαϊκές Αγορές

Δοκιμαστική Λειτουργία

Που λειτουργούν Λαϊκές Αγορές
την ημέρα Τετάρτη στον Δήμο Ελευσίνας
Τετάρτη 
Δήμος:Ελευσίνας   
Η αγορά Μαγούλα λειτουργεί
στην οδό Αρτέμιδος