Λαϊκές Αγορές

Δοκιμαστική Λειτουργία

Που λειτουργούν Λαϊκές Αγορές
την ημέρα Τετάρτη στον Δήμο Φυλής
Τετάρτη 
Δήμος:Φυλής   
Η αγορά Ζοφρία λειτουργεί
στην οδό Ηρακλέους