Λαϊκές Αγορές

Δοκιμαστική Λειτουργία

Που λειτουργούν Λαϊκές Αγορές
την ημέρα Τετάρτη στον Δήμο Ηράκλειο
Τετάρτη 
Δήμος:Ηράκλειο   
Η αγορά Παλαιό Ηράκλειο λειτουργεί
στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου

Η αγορά Κάτω Ψαλίδι λειτουργεί
στην οδό Κοσμά Αιτωλού