Λαϊκές Αγορές

Δοκιμαστική Λειτουργία

Που λειτουργούν Λαϊκές Αγορές
την ημέρα Τετάρτη στον Δήμο Κηφισιά
Τετάρτη 
Δήμος:Κηφισιά   
Η αγορά Κηφισιά λειτουργεί
στην οδό Πσύλου Μπακογιάννη