Λαϊκές Αγορές
Σε ποια σημεία θα βρείτε Λαϊκές Αγορές
στον Δήμο Λυκόβρυση/Πεύκη
Τετάρτη 
Δήμος:Λυκόβρυση/Πεύκη   
Η αγορά Λυκοβρύση λειτουργεί
στην οδό Λυκοβρύσεως