Λαϊκές Αγορές
Που λειτουργούν Λαϊκές Αγορές
την ημέρα Τετάρτη στον Δήμο Λυκόβρυση/Πεύκη
Τετάρτη 
Δήμος:Λυκόβρυση/Πεύκη   
Η αγορά Λυκοβρύση λειτουργεί
στην οδό Λυκοβρύσεως