Λαϊκές Αγορές
Που λειτουργούν Λαϊκές Αγορές
την ημέρα Τετάρτη στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Τετάρτη 
Δήμος:Μαρκοπούλου Μεσογαίας   
Η αγορά Βραβρώνα λειτουργεί
στην οδό Μακεδονίας