Λαϊκές Αγορές

Δοκιμαστική Λειτουργία

Σε ποια σημεία θα βρείτε Λαϊκές Αγορές
στον Δήμο Μεταμόρφωση
Τετάρτη 
Δήμος:Μεταμόρφωση   
Η αγορά Μεταμόρφωση λειτουργεί
στην οδό Σωκράτους
Σάββατο 
Δήμος:Μεταμόρφωση   
Η αγορά Μεταμόρφωση λειτουργεί
στην οδό Κλεισθένους από 11/05/2019
στην οδό Πάρνηθος από 03/11/2018 έως 11/05/2019