Λαϊκές Αγορές
Που λειτουργούν Λαϊκές Αγορές
την ημέρα Τετάρτη στον Δήμο Μεταμόρφωση
Τετάρτη 
Δήμος:Μεταμόρφωση   
Η αγορά Μεταμόρφωση λειτουργεί
στην οδό Σωκράτους