Λαϊκές Αγορές
Που λειτουργούν Λαϊκές Αγορές
την ημέρα Τετάρτη στον Δήμο Νέας Σμύρνης
Τετάρτη 
Δήμος:Νέας Σμύρνης   
Η αγορά Νέα Σμύρνη λειτουργεί
στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου
στην οδό Αρκαδιουπόλεως

Η αγορά Άνω Νέα Σμύρνη λειτουργεί
στην οδό Ελλησπόντου