Λαϊκές Αγορές

Δοκιμαστική Λειτουργία

Που λειτουργούν Λαϊκές Αγορές
την ημέρα Τετάρτη στον Δήμο Παλλήνης
Τετάρτη 
Δήμος:Παλλήνης   
Η αγορά Γέρακας (Σταυρός) λειτουργεί
στην οδό Μιαούλη