Λαϊκές Αγορές

Δοκιμαστική Λειτουργία

Που λειτουργούν Λαϊκές Αγορές
την ημέρα Τετάρτη στον Δήμο Περιστέρι
Τετάρτη 
Δήμος:Περιστέρι   
Η αγορά Κηπούπολη λειτουργεί
στην οδό Ευκαλύπτων από 05/06/2019 έως 30/11/2019
στην οδό Βασιλικών από 05/12/2018 έως 31/05/2019
στην οδό Υακίνθου από 05/12/2018 έως 31/05/2019

Η αγορά Περιστέρι λειτουργεί
στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου