Λαϊκές Αγορές

Δοκιμαστική Λειτουργία

Που λειτουργούν Λαϊκές Αγορές
την ημέρα Τετάρτη στον Δήμο Σαρωνικού
Τετάρτη 
Δήμος:Σαρωνικού   
Η αγορά Ανάβυσσος λειτουργεί
στην οδό Κυπριανού