Λαϊκές Αγορές

Δοκιμαστική Λειτουργία

Που λειτουργούν Λαϊκές Αγορές
την ημέρα Τετάρτη στον Δήμο Χαϊδάρι
Τετάρτη 
Δήμος:Χαϊδάρι   
Η αγορά Δαφνί λειτουργεί
στην οδό Βασιλείου Βουλγαροκτόνου