Λαϊκές Αγορές

Δοκιμαστική Λειτουργία

Σε ποια σημεία θα βρείτε Λαϊκές Αγορές
στην Περιοχή Άγιος Παύλος
Τετάρτη 
Δήμος:Αθήνα   
Η αγορά Άγιος Παύλος λειτουργεί
στην οδό Ψαρών από 13/03/2019
στην οδό Χίου από 12/09/2018 έως 12/03/2019