Λαϊκές Αγορές

Δοκιμαστική Λειτουργία

Σε ποια σημεία θα βρείτε Λαϊκές Αγορές
στην Περιοχή Άνω Πατήσια
Τετάρτη 
Δήμος:Αθήνα   
Η αγορά Άνω Πατήσια λειτουργεί
στην οδό Ιαλέμου από 08/05/2019 έως 31/08/2019
στην οδό Σιβόρων από 16/01/2019 έως 30/04/2019
στην οδό Χριστιανουπόλεως από 05/09/2018 έως 31/12/2018