Λαϊκές Αγορές

Δοκιμαστική Λειτουργία

Σε ποια σημεία θα βρείτε Λαϊκές Αγορές
στην Περιοχή Ασπρόπυργος
Τετάρτη 
Δήμος:Ασπροπύργου   
Η αγορά Ασπρόπυργος λειτουργεί
στην οδό Γεωργίου Καραϊσκάκη από 16/01/2019 έως 30/06/2019