Λαϊκές Αγορές

Δοκιμαστική Λειτουργία

Σε ποια σημεία θα βρείτε Λαϊκές Αγορές
στην Περιοχή Αστυνομικά
Τετάρτη 
Δήμος:Ηλιουπόλεως   
Η αγορά Αστυνομικά λειτουργεί
στην οδό Θεσσαλίας από 05/06/2019
στην οδό Χίου από 06/02/2019 έως 04/06/2019
στην οδό Ηπείρου από 10/10/2018 έως 05/02/2019