Λαϊκές Αγορές

Δοκιμαστική Λειτουργία

Σε ποια σημεία θα βρείτε Λαϊκές Αγορές
στην Περιοχή Αχαρνές (Αγ. Τριάδα)
Τετάρτη 
Δήμος:Αχαρνών   
Η αγορά Αχαρνές (Αγ. Τριάδα) λειτουργεί
στην οδό Αγίας Τριάδος