Λαϊκές Αγορές
Σε ποια σημεία θα βρείτε Λαϊκές Αγορές
στην Περιοχή Βραβρώνα
Τετάρτη 
Δήμος:Μαρκοπούλου Μεσογαίας   
Η αγορά Βραβρώνα λειτουργεί
στην οδό Μακεδονίας