Λαϊκές Αγορές

Δοκιμαστική Λειτουργία

Σε ποια σημεία θα βρείτε Λαϊκές Αγορές
στην Περιοχή Δαφνί
Τετάρτη 
Δήμος:Χαϊδάρι   
Η αγορά Δαφνί λειτουργεί
στην οδό Βασιλείου Βουλγαροκτόνου