Λαϊκές Αγορές

Δοκιμαστική Λειτουργία

Σε ποια σημεία θα βρείτε Λαϊκές Αγορές
στην Περιοχή Γέρακας (Σταυρός)
Τετάρτη 
Δήμος:Παλλήνης   
Η αγορά Γέρακας (Σταυρός) λειτουργεί
στην οδό Μιαούλη