Λαϊκές Αγορές

Δοκιμαστική Λειτουργία

Σε ποια σημεία θα βρείτε Λαϊκές Αγορές
στην Περιοχή Γκύζη
Τετάρτη 
Δήμος:Αθήνα   
Η αγορά Γκύζη λειτουργεί
στην οδό Κάλβου από 27/03/2019
στην οδό Λομβάρδου από 28/11/2018 έως 26/03/2019