Λαϊκές Αγορές

Δοκιμαστική Λειτουργία

Σε ποια σημεία θα βρείτε Λαϊκές Αγορές
στην Περιοχή Κάτω Ψαλίδι
Τετάρτη 
Δήμος:Ηράκλειο   
Η αγορά Κάτω Ψαλίδι λειτουργεί
στην οδό Κοσμά Αιτωλού