Λαϊκές Αγορές

Δοκιμαστική Λειτουργία

Σε ποια σημεία θα βρείτε Λαϊκές Αγορές
στην Περιοχή Κηφισιά
Τετάρτη 
Δήμος:Κηφισιά   
Η αγορά Κηφισιά λειτουργεί
στην οδό Πσύλου Μπακογιάννη