Λαϊκές Αγορές

Δοκιμαστική Λειτουργία

Σε ποια σημεία θα βρείτε Λαϊκές Αγορές
στην Περιοχή Μαγούλα
Τετάρτη 
Δήμος:Ελευσίνας   
Η αγορά Μαγούλα λειτουργεί
στην οδό Αρτέμιδος