Λαϊκές Αγορές

Δοκιμαστική Λειτουργία

Σε ποια σημεία θα βρείτε Λαϊκές Αγορές
στην Περιοχή Μεταμόρφωση
Τετάρτη 
Δήμος:Μεταμόρφωση   
Η αγορά Μεταμόρφωση λειτουργεί
στην οδό Σωκράτους