Λαϊκές Αγορές

Δοκιμαστική Λειτουργία

Σε ποια σημεία θα βρείτε Λαϊκές Αγορές
στην Περιοχή Παλαιό Ηράκλειο
Τετάρτη 
Δήμος:Ηράκλειο   
Η αγορά Παλαιό Ηράκλειο λειτουργεί
στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου