Λαϊκές Αγορές

Δοκιμαστική Λειτουργία

Σε ποια σημεία θα βρείτε Λαϊκές Αγορές
στην Περιοχή Περιστέρι
Τετάρτη 
Δήμος:Περιστέρι   
Η αγορά Περιστέρι λειτουργεί
στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου