Λαϊκές Αγορές

Δοκιμαστική Λειτουργία

Σε ποια σημεία θα βρείτε Λαϊκές Αγορές
στην Περιοχή Πλατεία Αγάμων
Τετάρτη 
Δήμος:Αθήνα   
Η αγορά Πλατεία Αγάμων λειτουργεί
στην οδό Φυλής