Λαϊκές Αγορές

Δοκιμαστική Λειτουργία

Σε ποια σημεία θα βρείτε Λαϊκές Αγορές
στην Περιοχή Ζοφρία
Τετάρτη 
Δήμος:Φυλής   
Η αγορά Ζοφρία λειτουργεί
στην οδό Ηρακλέους