Χάρτες λαϊκών αγορών
Χθες, Σήμερα, Αύριο
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη,
Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο
Λίστες λαϊκών αγορών
Χθες Σήμερα Αύριο
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη
Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
Αναζήτηση
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Ιστοχώρος: http://www.laikesagores.gr Email: info@laikesagores.gr
Περιστέρι, 11/06/2018
Αρ. Πρωτ:           3374

Προς

:

Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Δ. Αυλωνίτη

 

:

Δ/νση Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής

 

:

Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Αττικής

Κοιν.

:

Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α.

 

:

Συλλόγους και Σωματεία Λαϊκών Αγορών

Θέμα

:

Απόδοση Θέσεων”

 

Άρθρο 35 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

Σχετικά με την ΗΜΙΤΕΛΗ Διαδικασία Χορήγησης των Θέσεων
στις Λαϊκές Αγορές Αττικής και κατόπιν του εγγράφου της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου με την παροχή διευκρινήσεων και της θετικής εισήγησης, 
ότι πρέπει η διαδικασία αυτή να υλοποιηθεί για το σύνολο των αιτήσεων που εκκρεμούν, ώστε και να μην υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα αλλά και ο συσσωρευμένος αριθμός αιτήσεών που αφορούν την τοποθέτηση πωλητών
στις Λ. Αγορές
ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ τόσο στην
εύρυθμη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών αλλά και των πωλητών δικαιούχων ως προς την
ΕΦΑΡΜΟΓΗ του ΚΑΝΟΝΑ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.

Μέχρι το 2014 δόθηκαν περίπου το 60% των θέσεων, σύμφωνα με το Π.Δ. 51|2006, όμως με την ψήφιση του Ν. 4264|2014 σταμάτησε η διαδικασία, όμως σε κάθε περίπτωση:

 • Αυτό που απαιτείται είναι η τήρηση των αρχών της Ίσης Μεταχείρισης των ενδιαφερομένων και της Χρηστής Διοίκησης
  όπως και η μη Διατάραξη της Ευρυθμίας των Λαϊκών Αγορών.

 • Τα Αιτήματα των πωλητών στα πλαίσια της Νομοθεσίας,
  όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση των πωλητών Λαϊκών Αγορών,
  ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ
  από οποιοδήποτε όργανο, ιδίως στην περίπτωση που τα αιτήματα
  απορρέουν από τον Νόμο,
  και ειδικά στην περίπτωση αυτή
  που ΙΔΙΑ Αιτήματα άλλων πωλητών έχουν ήδη ικανοποιηθεί
  στο 40% - 50% - 60% και των υπολοίπων να ικανοποιηθούν
  με τον ίδιο τρόπο.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Το σπουδαιότερο θέμα στην δουλειά μας στις Λαϊκές Αγορές είναι
η απόκτηση και διατήρηση
ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΘΕΣΗΣ για να διαθέτουμε
τα προϊόντα μας,
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ που αποκτάτε με τα ΧΡΟΝΙΑ
και την ΣΥΝΕΧΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΕΣΗ μας. Για το θέμα των θέσεων,
όποτε χρειάστηκε όλοι οι πωλητές αγωνίστηκαν μέχρι εσχάτων.

Για τα ανωτέρω αλλά και την δίκαιη και αξιοκρατική χορήγηση των
θέσεων, επειδή η διαδικασία αυτή για πολλούς λόγους έχει καθυστερήσει
ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ και έχουν δημιουργηθεί ΔΙΚΑΙΑ ΚΕΚΤΗΜΕΝΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ με τους πωλητές στην πλειοψηφία τους, να τοποθετούν
στην ίδια θέση 20 – 10 – 5 χρόνια συνεχώς και για να μην δημιουργηθούν
τεράστια προβλήματα
ΕΚΤΟΠΙΖΟΝΤΑΣ πωλητές από τις θέσεις
που λειτουργούν τόσα χρόνια,
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:
A) Για τις Λαϊκές Αγορές όπου ΔEΝ EΧΟΥΝ Χορηγηθεί Θέσεις
με το ΠΔ 51|2006
Α/Α. Γ/Α, Δ/Α, Α/Π, Β/Π, Γ/Π, γίνεται καταγραφή
των θέσεων των πωλητών από Επιτροπή που αποτελείται από

 • 3 Υπάλληλους της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας
  ένας εκ των οποίων ορίζεται ως πρόεδρος της Επιτροπής

 • έναν Εκπρόσωπο των Παραγωγών,

 • και έναν Εκπρόσωπο – Επαγγελματιών.

και καταγράφουν τις θέσεις όπως τοποθετούν από 5 χρόνια και άνω και
όσοι προσέρχονται στις συγκεκριμένες Λαϊκές Παραγωγοί–Επαγγελματίες

 • Οι καταστάσεις αυτές ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΝΤΙΝΕΣ,ώστε
  να γίνουν οι τυχόν ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ που εξετάζονται από την Επιτροπή
  Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας και αποφασίζει γι' αυτές.

 • Και Παράλληλα γίνονται Βελτιώσεις για τους πωλητές που ενδιαφέρονται
  για τις κενές θέσεις που θα καταγράψει η Επιτροπή.

B) Στις Λαϊκές Αγορές, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ Χορηγηθεί Θέσεις με το Π.Δ. 51|2006,
με
Σύσταση ανάλογων Επιτροπών ως ανωτέρω, να ξεκινήσει η
διαδικασία Βελτίωσης Θέσης για τις Κενές θέσεις με συνεκτίμηση κριτηρίων
και μορίων και απαραίτητα να
διαγραφούν οι διατάξεις του
άρθρου 35 παρ. 2 όπως και του άρθ. 33 παρ. 1Β που ορίζουν τα μόρια
και αναφέρονται στην ηλικία των δικαιούχων “10 μόρια για δικαιούχους
που είναι κάτω των 40 ετών και για όσους είναι άνω των 55
και να
προστεθεί
το “5 μόρια για κάθε έτος προσέλευσης στην συγκεκριμένη
αγορά
και να συνεκτιμούνται τα παρακάτω:

 1. Παλαιότητα

 2. Αναπηρία

 3. Ηλικία

 4. Οικογενειακή Κατάσταση

Ο Πρόεδρος
Μόσχος Παντελής
Ο Γενικός Γραμματέας
Δανιήλογλου Χρήστος

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ της
Π.Ε. του Κ.Τ. της ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80
ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 117 41 - ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. ΛΟΥΚΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2103893237

 

Αθήνα 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Αριθ.Πρωτ: Οικ.123574

ΠΡΟΣ:.

1) την Π.Ο.Σ.Π.Α.Π.Π.Λ.Α
Θηβών 103
121 36 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

 

ΘΕΜΑ « Ανάρτηση των ειδοποιήσεων πληρωμής παραγωγών στο Διαδίκτυο ».

 

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 μπήκε σε λειτουργία, ο νέος τρόπος πληρωμής του ανταποδοτικού τέλους των Παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών σε εφαρμογή του Ν. 4497/2017-άρθρο 36. Η ενημέρωση για την καταβολή του θα γίνεται μέσω ειδοποιητηρίου, που θα αναρτάται στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ και στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση ( address bar μπάρα διευθύνσεων ): http://www.patt.gov.gr/laikes/. Στην οθόνη εμφανίζονται οι δύο (2) κατηγορίες , έμποροι και παραγωγοί. Ο χρήστης επιλέγει: Είσοδος παραγωγών. Τότε του ζητείται κωδικός εισόδου. Θα βάζει τον Α.Φ.Μ. του και στην οθόνη θα εμφανίζεται το ειδοποιητήριο

 

Στο ειδοποιητήριο θα αναγράφεται το καθαρό ποσό πληρωμής προς την Περιφέρεια, (στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό προς τους Δήμους και το χαρτόσημο), και την Ομοσπονδία Παραγωγών. Η επιπλέον επιβάρυνση ως προμήθεια Τράπεζας, θα καθορίζεται από την τιμολογιακή πολιτική κάθε Τράπεζας και τον τρόπο πληρωμής. Στο ειδοποιητήριο θα αναγράφεται ακόμη η προθεσμία πληρωμής και ένας 25 ψήφιος αριθμός με τα αρχικά γράμματα RF.

Η πληρωμή θα γίνεται με την χρήση αυτού του αριθμού, που ονομάζεται μοναδικός κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής, κατ΄αρχήν με την Τράπεζα Πειραιώς και από τις 15 Ιουλίου και έπειτα με όλες τις Τράπεζες, μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ.

Το ειδοποιητήριο για τον μήνα Απρίλιο του 2018 έχει ήδη αναρτηθεί, με προθεσμία λήξης την 10 Ιουλίου. Θα ακολουθήσουν κάθε είκοσι (20) μέρες τα ειδοποιητήρια των μηνών Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου, ώστε από τον Σεπτέμβριο να ομαλοποιηθεί το σύστημα.

 

Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας.

 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΠΕΚΤΑ

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

 


Νόμος 4497 Άρθρο 36 Ημερήσιο Τέλος
4) Η μη καταβολή του ημερήσιου τέλους από υπόχρεο
για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών,
για τους οποίους με βάση τα αναφερόμενα στην άδειά του
είναι υπόχρεος, συνεπάγεται την αναστολή ισχύος
της άδειας για τις λαϊκές αγορές για τις οποίες
δεν έχει καταβληθεί το τέλος.
Ο φορέας λειτουργίας της συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς
διαπιστώνει την αναστολή με απόφασή του που κοινοποιείται

στις αρμόδιες αρχές των άρθρων 8 και 18.

Σε περίπτωση μεταγενέστερης εξόφλησης ή ρύθμισης των οφειλών
η αναστολή αίρεται και εκδίδεται
σχετική διαπιστωτική απόφαση του οικείου φορέα λειτουργίας.

 

Νόμος 4497 Άρθρο 41
3. Ο παραγωγός πωλητής χάνει τη θέση του,
στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. οικειοθελώς, με δήλωσή του για οποιονδήποτε λόγο,

β. αν δεν πληρώσει το αναλογούν τέλος
για δύο (2) συνεχόμενους μήνες,

γ. αν ανακληθεί είτε προσωρινά είτε μόνιμα η άδειά του. 

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΘΗΒΩΝ 103, 121 36 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ: 2105752449 FAX: 2105719474
Ιστοχώρος: http://www.laikesagores.gr Email: info@laikesagores.gr

  Περιστέρι, 19/06/2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΜΑΖΕΜΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες
όπως έχετε ενημερωθεί τις τελευταίες ημέρες, λόγω καθίζησης
έχει κλείσει ο ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, Φυλής)
με αποτέλεσμα να μην δέχεται να αδειάζουν τα Απορριμματοφόρα.

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ, καθότι
τα σκουπίδια είναι πολλά και δεν υπάρχει τρόπος παράδοσης στο ΧΥΤΑ.

Κατόπιν συνάντησης των προέδρων των Σωματείων
με τους Δημάρχους τους υποσχεθήκαμε ότι
τα σκουπίδια θα τα συλλέγουμε σε μαύρες σακούλες
και θα τα εναποθέτουμε στην άκρη του πεζοδρομίου
(όσοι μπορούμε να τα παίρνουμε μαζί μας)
με σκουπισμένο το χώρο του πάγκου μας,
ώστε να μπορεί ο Δήμος να τα αποθηκεύει σε χώρο δικό του
έως ότου λυθεί το πρόβλημα της καθίζησης.

Συνάδελφοι,
σας εφιστούμε την προσοχή γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα
και ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΜΕ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΟΙ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
όλοι να έχουμε μαύρες σακούλες και φεύγοντας από την Λαϊκή Αγορά
να μην υπάρχει ίχνος σκουπιδιού.

Ας αναλάβει ο κάθε ένας από εμάς την ευθύνη του,
δείχνοντας ποιοι πραγματικά είμαστε όταν θέλουμε,
αλλά τονίζουμε ότι σε περίπτωση μη τήρησης της καθαριότητας
θα υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις και ποινές. 

 

Ο Πρόεδρος

Μόσχος Παντελής

Ο Γενικός Γραμματέας

Δανιήλογλου Χρήστος

 

Γιορτή Λαϊκών Αγορών - 90 Χρόνια Λαϊκές Αγορές