` Πληροφορίες
Λαϊκές Αγορές
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών
Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγoρών
Διεύθυνση: Θηβών 103, Περιστέρι, Αθήνα, ΤΚ: 12136
Τηλέφωνo Επικοινωνίας: 210-5752449 Fax: 210-5719474
Email: info@laikesagores.gr


Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγoρών
Θηβών 103, Περιστέρι, Αθήνα, ΤΚ: 12136
Τηλέφωνo: 2105752449Fax: 2105719474