` Ανακοίνωση 16/07/2020 Ταμειακές Μηχανές | Ανακοινώσεις Ομοσπονδίας | Blog
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Ανακοίνωση 16/07/2020 Ταμειακές Μηχανές

Ημερομηνία: 16/07/2020
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Ιστοχώρος: http://www.laikesagores.gr Email: info@laikesagores.gr

Αθήνα: 16/07/2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 31/07/2020
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ ONLINE
ΜΕ ΤΗΝ ΑΑΔΕ

 

   Συνάδελφοι σας ενημερώνουμε ότι,
σύμφωνα με νεότερη Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η Απόσυρση των Παλαιών Ταμειακών Μηχανών, που
δεν έχουν δυνατότητα διασύνδεσης για αποστολή δεδομένων στην ΑΑΔΕ
πήρε παράταση μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020.

 

    Οι κάτοχοι των ανωτέρω ΦΗΜ (ταμειακές μηχανές)
υποχρεούνται να δηλώσουν, μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020,
την παύση αυτών, στο TaxisNet ή στην αρμόδια ΔΟΥ,
όπως αναλυτικά καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

 

    Για περισσότερες πληροφορίες,
απευθυνθείτε στο
Λογιστή σας ή στον Αντιπρόσωπο της Ταμειακής σας Μηχανής.

 

 

Ο Πρόεδρος
Μόσχος Παντελής

Ο Γεν. Γραμματέας
Μπάκας Χρήστος