` Ανακοίνωση 24/07/2019 | Ανακοινώσεις Ομοσπονδίας | Blog
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Ανακοίνωση 24/07/2019

Ημερομηνία: 25/07/2019

Παροχή Οδηγίων 

 

   Με αφορμή τον σεισμό της Παρασκευής 19-7-2019 που έγινε ιδιαίτερα αντιληπτός στην περιοχή της Αττικής, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή στους πωλητές και στα σωματεία των πωλητών λαϊκών αγορών χωρικής μας αρμοδιότητας στα ακόλουθα:

 

   1. Οι πωλητές θα πρέπει να αποφεύγουν να τοποθετούν τα εκθετήρια τους κοντά σε εγκαταλελειμμένα ή ετοιμόρροπα κτίρια, καθώς επίσης και σε οικήματα, μέρη των οποίων (π.χ. προσόψεις, μπαλκόνια) έχουν υποστεί ζημιές. Οι αρμόδιοι επόπτες θα τοποθετούν κατά την κρίση τους προσωρινά τους πωλητές σε θέσεις που φαίνεται να παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια.

 

   2. Όλες οι πάροδοι θα πρέπει να είναι ανοικτές και προσβάσιμες σε περιπτώσεις:  διαφυγής τόσο των πωλητών όσο και των καταναλωτών που προσέρχονται στην εκάστοτε λαϊκή αγορά  διέλευσης των οχημάτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του ΕΚΑΒ, εφόσον παραστεί ανάγκη Για τον λόγο αυτό, τυχόν εκθετήρια που βρίσκονται τοποθετημένα ή οχήματα πωλητών που βρίσκονται σταθμεύμενα εντός των παρόδων θα πρέπει να απομακρύνονται μετά την εκφόρτωση και φόρτωση των προϊόντων προς πώληση. Για την επίτευξη αυτού οι πωλητές και τα σωματεία οφείλουν να συνεργάζονται και να τηρούν τις υποδείξεις των αρμόδιων εποπτών.

 

   3. Να μην τοποθετούνται εντός της λαϊκής αγοράς μέρη ή εξαρτήματα εκθετηρίων χωρίς προηγούμενως να έχουν σταθεροποιηθεί καλά. Ομπρέλες, τέντες κλπ να απομακρύνονται καθώς μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς.


   4. Κατά τη διάρκεια σεισμού θα πρέπει οι πωλητές αλλά και το κοινό να μην βρίσκονται κοντά σε προσόψεις κτιρίων, στύλους με ηλεκτροφόρα καλώδια ή άλλα επικίνδυνα σημεία (όσο αυτό είναι δυνατόν) και να προφυλάσσονται κατάλληλα. Ομοίως θα πρέπει να απομακρύνονται από κτίρια που φέρουν μεγάλες γυάλινες επιφάνειες (παράθυρα, φεγγίτες ή γυάλινα χωρίσματα).

 

   5. Μετά από έναν σεισμό και για την καλύτερη ασφάλεια, οι πωλητές και το επισκεπτόμενο κοινό θα πρέπει να κατευθύνονται σε προεπιλεγμένο ανοικτό, κοντινό, ασφαλή χώρο (πάρκο, πλατεία κ.λπ.), μακριά από δυνητικά επικίνδυνα σημεία. Σε κάθε περίπτωση οι πωλητές λαϊκών αγορών οφείλουν να παρέχουν την πρέπουσα βοήθεια σε άτομα που έχουν ανάγκη και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες π.χ. Πυροσβεστική, Αστυνομία, Ε.Κ.Α.Β. Δεν θα πρέπει να μετακινούν βαριά τραυματισμένους, παρά μόνο αν υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστούν περισσότερο.

 

Διαβάστε ολο το σχετικό έγγραφο από την Περιφέρεια Αττικής.