` Απόσπασμα από την ΚΥΑ για την Λειτουργία των Λαϊκών Αγορών | Ανακοινώσεις Ομοσπονδίας | Blog
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Απόσπασμα από την ΚΥΑ για την Λειτουργία των Λαϊκών Αγορών

Ημερομηνία: 16/09/2020

Απόσπασμα από την
ΚΥΑ (Τεύχος B’ 3957/15.09.2020)
για την Λειτουργία των Λαϊκών Αγορών

 

Διαβάστε όλη την Απόφαση B’ 3957/15.09.2020