` Βεβαίωση Κυκλοφορίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών | Ανακοινώσεις Ομοσπονδίας | Blog
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Βεβαίωση Κυκλοφορίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών

Ημερομηνία: 23/10/2020

Βεβαίωση Κυκλοφορίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών

 

Συνάδελφοι αυτή τη βεβαίωση συμπληρώνουμε στο όνομα μας αν κινούμαστε πριν τις 5:00πμ προς τις Λαϊκές Αγορές.