` Ενίσχυση για τα 1.500 € | Ανακοινώσεις Ομοσπονδίας | Blog
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Ενίσχυση για τα 1.500 €

Ημερομηνία: 31/07/2020

Ενημερωτικό σχετικά
με την Οικονομική Ενίσχυση των 1.500 € και 500 €

προς τους Παραγωγούς Λαϊκών Αγορών
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης,

για το πότε θα ανοίξει η εφαρμογή των Αιτήσεων
θα ενημερωθείτε με νέα Ανακοίνωση.

 

 


 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα

 

Εγκύκλιος Εφαρμογής Καθεστώτος
Χορήγηση Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων
στους Παραγωγούς Πωλητές Λαϊκών Αγορών της Χώρας

28/7/2020

 

Υποβλήθηκε στην Ε.Ε. προκειμένου να δώσει την έγκριση της
για την Χορήγηση Άμεσης Οικονομικής Ενίσχυσης ύψους
:

 • 1.500 € ανά Παραγωγό Πωλητή Λαϊκών Αγορών, σ’ όλη τη Χώρα,
  ο οποίος ασκεί την δραστηριότητα αυτή:

α) σε άλλη Περιφέρεια απ΄ αυτή της έδρας της εκμετάλευσης του, και

β) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

 

 • 500 € ανά Παραγωγό Πωλητή Λαϊκών Αγορών, σ’ όλη τη Χώρα,
  του οποίου η δραστηριότητα περιορίστηκε λόγω τροποποίησης
  των όρων λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών
  για προληπτικούς λόγους.

 

Η Ε.Ε. ενέκρινε την πρόταση αυτή για ενίσχυση των Παραγωγών.

´

Τα σταδιακά βήματα που ακολουθηθούν είναι:

ΟΠΕΚΕΠΕ Δημιουργεί εφαρμογή στον ιστότοπο του (υπόδειγμα Αίτησης),
εντός εύλογου διαστήματος οι Παραγωγοί να υποβάλλουν Αίτηση
που θα περιλαμβάνονται από το Μητρώο ΜΕΝΟ:
      ο κωδικός Μητρώου, ο ΑΦΜ, το Επώνυμο, το Όνομα και το Πατρώνυμο
      για όσους Παραγωγούς είναι Ενεργοί.

 

Θα πρέπει σωρευτικά να ισχύουν τα εξής:

 • να έχει υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2019,
  έως και 31/12/2019

  (στοιχείο που θα αντληθεί από το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ)

 • να έχει άδεια Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών σε ισχύ
  (επειδή δεν υπάρχει πληροφοριακό σύστημα, ο Παραγωγός θα επισυνάψει
  την άδεια και θα
  αντληθεί το στοιχείο του Σειριακού Αριθμού Ταμειακής
  Μηχανής από την ΑΑΔΕ)

 

Μετά το πέρας της προθεσμίας ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προχωρήσει σε δειγματοληπτικό έλεγχο
στο 3%
του αριθμού των αιτήσεων που υποβλήθηκαν.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων η Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει στην Αναγνώριση και Εκκαθάριση της Δαπάνης.

 

Θα σας ενημερώσουμε, πότε θα ανοίξει το Σύστημα για να καταθέσετε τις αιτήσεις στους λογιστές.