` Η Νέα Υπουργική Απόφαση 4899 για τον Κορωνοϊό | Ανακοινώσεις Ομοσπονδίας | Blog
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Η Νέα Υπουργική Απόφαση 4899 για τον Κορωνοϊό

Ημερομηνία: 07/11/2020

Εδώ θα βρείτε την Νέα ΚΥΑ για τον Κορωνοϊό

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 (4899)

 

Αρχείο Ομοπονδίας: Η απόφαση