` Οφείλει να επανεξετάσει η Κυβέρνηση τις απαγορεύσεις σε βάρος των παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών | Ανακοινώσεις Ομοσπονδίας | Blog
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Οφείλει να επανεξετάσει η Κυβέρνηση τις απαγορεύσεις σε βάρος των παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών

Ημερομηνία: 27/03/2020

Οφείλει να επανεξετάσει η Κυβέρνηση
τις 
απαγορεύσεις σε βάρος
των παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών

 

   Οφείλει να επανεξετάσει η Κυβέρνηση
τις απαγορεύσεις σε βάρος των παραγωγών-πωλητών λαϊκών αγορών. Εκτιμούμε πως η υπολειτουργία των υπαίθριων λαϊκών αγορών,
με την απαγόρευση της μετακίνησης των παραγωγών-πωλητών
από διαφορετικές Περιφέρειες αυξάνει προβλήματα και κινδύνους
που έχουν προκύψει από την πανδημία του κορονοϊού COVID-19.

 

   Η δημοσίευση του ΦΕΚ 988/22 Μαρτίου 2020, αφορά ως γνωστό, την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), που αναφέρει τα εξής: «Αποφασίζουμε την προσωρινή απαγόρευση των κλάδων των λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 που εμπεριέχουν μετακίνηση από Περιφέρεια σε Περιφέρεια, σε όλη την Επικράτεια από τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020 έως και το Σάββατο 25 Απριλίου 2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 20-3-2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19.


   Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται αρμόδια για τον έλεγχο συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις που μνημονεύονται στο πρώτο άρθρο της παρούσης, τη λήψη καταγγελιών, τη διαπίστωση παραβάσεων και την επιβολή προστίμων, κατ’ εφαρμογή του παρόντος».

   Την ΚΥΑ έλαβαν οι Υπουργοί: ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ- ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ- ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ- ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ.

 

   Εύκολα λοιπόν αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι, πρόκειται για μια κυβερνητική απόφαση που στην καλύτερη περίπτωση ελήφθη υπό το άγχος και την αγωνία που προκαλεί ο φονικός κορονοΪός COVID-19 λόγω της μεγάλης μεταδοτικότητάς του.

   Αυτό όμως μπορεί να θεραπεύει, αν θεραπεύει μια πτυχή του προβλήματος, αλλά δημιουργεί πλήθος άλλα προβλήματα οικονομικά, κοινωνικά καθώς επίσης και μείζονος σημασίας προβλημάτων που έχουν να κάνουν ακριβώς με τη μεταδοτικότητα του κορονοϊού!

   Για παράδειγμα αναφέρουμε πως η υπολειτουργία των λαϊκών αγορών σε όλη την Επικράτεια και όντως γίνεται υπολειτουργία μετά την εφαρμογή της προαναφερόμενης ΚΥΑ, αφού οι παραγωγοί άλλων Περιφερειών έχουν αποκλειστεί. Η υπολειτουργία αυτή, μοιραίως εξαναγκάζει τους καταναλωτές, λόγω έλλειψης προϊόντων, αλλά και σημαντικών ανόδων των τιμών να καταφεύγουν στις αλυσίδες των super market. Δηλαδή οι καταναλωτές οδηγούνται εκτός των υπαιθρίων λαϊκών αγορών στους κλειστούς, μικρούς ή μεγάλους χώρους των super market, όταν καθημερινά οι ειδικοί μας επισημαίνουν πως πρέπει να αποφεύγουμε τις συναθροίσεις σε ανοιχτούς και κυρίως σε κλειστούς χώρους.

   Πιο συγκεκριμένα η Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών αρχής εξ αρχής με επικεφαλής τον Πρόεδρό της κ. Μόσχο Παντελή, ξεκίνησε την άμεση και έγκριτη αντικειμενική ενημέρωση, τόσο των κυβερνητικών στελεχών, όσο και των συναδέλφων παραγωγών. Παράλληλα, η Ομοσπονδία μας, έχει ήδη εισηγηθεί προς την Κυβέρνηση προτάσεις για μία δίκαιη και ασφαλή αντιμετώπιση του προβλήματος σφαιρικά, έχοντας πολύ σοβαρά υπόψη της τους κινδύνους της πανδημίας, αλλά και τη στήριξη των λαϊκών αγορών γενικά προς κοινό όφελος καταναλωτών, παραγωγών και επαγγελματιών.

 

   Eύκολα λοιπόν αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι, πρόκειται
για μια κυβερνητική απόφαση που στην καλύτερη περίπτωση ελήφθη
υπό το άγχος και την αγωνία που προκαλεί ο φονικός κορονοΪός COVID-19
λόγω της μεγάλης μεταδοτικότητάς του.

   Αυτό όμως μπορεί να θεραπεύει, αν θεραπεύει μια πτυχή του προβλήματος, αλλά δημιουργεί πλήθος άλλα προβλήματα οικονομικά, κοινωνικά καθώς 

 

   Ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας μας βρίσκονται συνεχώς
σε επικοινωνία με συναδέλφους και κυβερνητικά στελέχη προκειμένου
να εξευρεθούν οι καλύτερες δυνατές λύσεις προς όφελος του κλάδου
και των καταναλωτών.