` Δελτίο Τύπου: 2012/03/02 Όχι στην κατάργηση των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών | Δελτία τύπου Ομοσπονδίας | Blog
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Δελτίο Τύπου: 2012/03/02 Όχι στην κατάργηση των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών

Ημερομηνία: 02/03/2012

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΘΗΒΩΝ 103, 121 36 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΤΗΛ: 2105752449  FAX: 2105719474
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ
ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ


ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ: 2105762256 FAX: 2105762451

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ
και του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

   Μετά το Δελτίο Τύπου που αναφέρεται στην συνεδρίαση
της Διυπουργικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την Σύσταση, Κατάργηση, Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Υπηρεσιών, Συμβουλίων, Επιτροπών
και Φορέων του Δημοσίου Τομέα,
και ότι η Κυβέρνηση προσανατολίζεται στην κατάργηση του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας – Πειραιά και του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης και μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στις Περιφέρειες
ο Παραγωγικός Κόσμος δηλαδή οι 12.000 Αγρότες Παραγωγοί και οι 6.000 Επαγγελματίες πωλητές που προσέρχονται στις 192 Λαϊκές Αγορές
που λειτουργούν κάθε βδομάδα στην Αθήνα – Πειραιά και στις 91 Λαϊκές Αγορές που λειτουργούν στην Θεσσαλονίκη είμαστε ανάστατοι
.

 

   Γιατί γνωρίζουμε εκ των προτέρων
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι υπόλοιπες Λαϊκές Αγορές
στις Περιφέρειες
που δεν λειτουργούν Οργανισμοί Λαϊκών Αγορών.

 

   Ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά και ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης ασκούνΔιοικητικό και Εποπτικό έλεγχο
στις Λαϊκές Αγορές και τα Διοικητικά Συμβούλια των Οργανισμών,
ασκούν Νομοθετικό, Διοικητικό και Ελεγκτικό έργο με τις αποφάσεις τους, τηρώντας την κείμενη Νομοθεσία, τους Νόμους και τα Προεδρικά Διατάγματα που καθορίζουν την Εύρυθμη Λειτουργία των Λαϊκών Αγορών.

 

   Η κατάργηση των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών θα είναι
η αρχή της απαξίωσης και της διάλυσης του θεσμού των Λαϊκών Αγορών
,
οι οποίες τόσα χρόνια έχουν προσφέρει και συνεχίζουν να προσφέρουν
και να
στηρίζουν τους καταναλωτές και την Ελληνική Οικονομία, συγκρατώντας τον Τιμάριθμο και τον Πληθωρισμό.

 • Οι Οργανισμοί Λαϊκών Αγορών Αθήνας – Πειραιάς και Θεσσαλονίκης
  είναι ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ
  από το Ημερήσιο Δικαίωμα που αποδίδουν καθημερινά οι πωλητές Παραγωγοί και Επαγγελματίες και δεν επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ούτε ένα ευρώ.

 

 • Οι ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙέχουν θετικό αποθεματικό ταμείο που το διαθέτουν
  για τα λειτουργικά τους έξοδα καθώς και για την
  εύρυθμη λειτουργία
  των Λαϊκών Αγορών και την
  διευκόλυνση της πρόσβασης
  των πωλητών Παραγωγών και Επαγγελματιών
  .

 

 • Τα έξοδα που βαραίνουν τους δύο Οργανισμούς και καλύπτονται
  από τις Εισφορές των όλων των πωλητών
  (Παραγωγών και Επαγγελματιών) είναι:

 • Τα λειτουργικά έξοδα.

 • Τα ανταποδοτικά τέλη στους Δήμους για την αποκομιδή των σκουπιδιών
  και τον καθαρισμό των οδών λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών.

 • Η Μισθοδοσία των υπαλλήλων των Οργανισμών
  (Ασφαλιστικές Εισφορές, ΙΚΑ, ΕΦΑΠΑΞ).

 • Το κόστος της τοποθέτησης Χημικών Τουαλετών στις Λαϊκές Αγορών.

 

 • Οι Οργανισμοί Λαϊκών Αγορών με τα Διοικητικά Συμβούλια, την Υπηρεσία,
  τους Υπαλλήλους και τις Επιτροπές που συστήνουν ασχολούνται
  με τον
  καθημερινό έλεγχο των Πωλητών με την Τοποθέτηση των Πωλητών,
  Απόδοση και Βελτίωση Θέσεων, Αλλαγές Αγορών, Διαγραμμίσεις των Αγορών, Αλλαγές Οδών Λειτουργίας, Σήμανση των Οδών Λειτουργίας με πινακίδες απαγόρευσης Στάθμευσης, Καθημερινή Επισήμανση
  των Οδών Λειτουργίας με κορδέλες και ενημερωτικά φυλλάδια για τα αυτοκίνητα.

 

 • Οι Οργανισμοί Λαϊκών Αγορών σε συνεργασία με τις Ομοσπονδίες και τα Σωματεία των Παραγωγών και Επαγγελματιώνενισχύουν
  π
  ροσφέροντας καθημερινά δωρεάν προϊόντα σε Κοινωφελή Ιδρύματα, Σωματεία
  και Οργανισμούς, όπως το Χαμόγελο του Παιδιού και στα Δημοτικά
  και Εκκλησιαστικά συσσίτια απόρων των κατά τόπων Δήμων.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Νόμο Καλλικράτη 3852|2010
την ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών
και των Υπαλλήλων τους με την ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΜΟΡΦΗ και ΔΟΜΗ τους
στην Εποπτεία των αντίστοιχων Μητροπολιτικών Περιφερειών.

 

Διαφορετικά είμαστε αναγκασμένοι να προβούμε σε
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ο Πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Παραγωγών
 

Μόσχος Παντελής

Ο Πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών
 

Καρακεσίσογλου Ιωάννης