` Ανακοίνωση Προκήρυξης Διαγωνισμού Χημικών Τουαλετών | Προκηρύξεις Διαγωνισμών | Blog
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Ανακοίνωση Προκήρυξης Διαγωνισμού Χημικών Τουαλετών

Ημερομηνία: 04/09/2015

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

 

ΘΗΒΩΝ 103, 121 36 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΗΛ: 2105752449 FAX: 2105719474

Email: info@.laikesagores.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΏΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 56 121 34 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΗΛ: 2105762256 FAX: 2105762451

Email: pospla@gmail.com


03/09/2015

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

 

  • Διαγωνισμό με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την μίσθωση και παροχή υπηρεσίας με χημικές τουαλέτες για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών και υγιεινής στις Λαϊκές Αγορές από τις ΠΟΣΠΑΠΠΛΑ και ΠΟΣΠΛΑ,

 

  • 3- ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΏΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Δωδεκανήσου 56 Περιστέρι

11/09/15

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ

14:30

 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται, διενεργείται δε ο διαγωνισμός χωρίς να αποσφραγιστούν.

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει το απόγευμα της Παρασκευής 11/09/2015 στις 19:30 στα γραφεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Δωδεκανήσου 56 Περιστέρι, 3ος όροφος.

 

  • Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.

γ) συνεταιρισμοί

δ) κοινοπραξίες προμηθευτών

 

Οι όροι και οι λεπτομέρειες του Διαγωνισμού αναφέρονται αναλυτικά,
στα  site των Ομοσπονδιών http://www.laikesagores.gr, http://www.laikesagores.com

 

Πρόεδρος

ΠΟΣΠΑΠΠΛΑ

Μόσχος Παντελής

Πρόεδρος

ΠΟΣΠΛΑ

Κακαράντζας Κωνσταντίνος

 

 


 Ολόκληρο το κείμενο της προκήρυξης βρίσκεται εδώ.