` Προκήρυξη διαγωνισμού | Προκηρύξεις Διαγωνισμών | Blog
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Προκήρυξη διαγωνισμού

Ημερομηνία: 02/02/2012

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
 

ΘΗΒΩΝ 103, 121 36 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ: 2105752449  FAX: 2105719474

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ: 2105762256 FAX: 2105762451

02/02/2012

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

 
 • Διαγωνισμό με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την μίσθωση και παροχή υπηρεσίας με χημικές τουαλέτες για την κάλυψη των αναγκών υγιεινής στις Λαϊκές Αγορές αρμοδιότητας ΟΛΑΑΠ, ΠΟΣΠΑΠΠΛΑ και ΠΟΣΠΛΑ
  με όλους τους συμμετέχοντες στο στάδιο των οικονομικών προσφορών. 

 
 •  ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ                    

ΩΡΑ

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Θηβών 103 Περιστέρι

06/02/12

ΔΕΥΤΕΡΑ

2:30 μμ.

 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό χωρίς να αποσφραγιστούν.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, το απόγευμα της Δευτέρας στις 7:00 μμ στο γραφείο της Ομοσπονδίας Παραγωγών Θηβών 103.

 
 • .Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.

γ) συνεταιρισμοί

δ) κοινοπραξίες προμηθευτών

     

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΙΣΘΩΣΗ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ

   

ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΜΟΝΑΔΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ 141 ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ και παροχή υπηρεσίας με 706 εβδομαδιαίες τοποθετήσεις χημικών τουαλετών.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΠΑΠΠΛΑ

ΠΟΣΠΛΑ

ΠΡΟΥΠ\ΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

340.000 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.

ΠΡΟΥΠ\ΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ

ΠΟΣΠΑΠΠΛΑ

ΠΟΣΠΛΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ
& ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

5 ΗΜΕΡΕΣ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΧΩΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΩΣ Η ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -Κατάσταση με τους δρόμους λειτουργίας των λαϊκών αγορών και τα ακριβή σημεία τοποθέτησης θα παραδοθεί στον προμηθευτή που θα αναλάβει την μίσθωση και παροχή υπηρεσιών.

 
 • .Οι τουαλέτες θα τοποθετούνται και θα εξυπηρετούν
  183 Λαϊκές Αγορές σύμφωνα με τους πίνακες που παρατείθονται. 

 
 • .Ο προσφέρων θα πρέπει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού
  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 άρθρο 8
  στην οποία να δηλώνει τον ακριβή αριθμό των τουαλετών που θα διαθέσει. 

   

Κατάσταση με τον αριθμό των τουαλετών κατά αγορά

Πίνακας 1:
Κατανομή λαϊκών αγορών σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του ΟΛΑΑΠ

 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΙΚΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ

28

100

ΤΡΙΤΗ

32

118

ΤΕΤΑΡΤΗ

32

122

ΠΕΜΠΤΗ

28

116

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

34

124

ΣΑΒΒΑΤΟ

29

126

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

183

706

Μέσος όρος αριθμού απαιτούμενων τουαλετών ανά ημέρα

117

Άμεσα διαθέσιμες τουαλέτες (+ 10% του Μ.Ο)

129

Μέγιστος αριθμός διαθέσιμων τουαλετών (+ 20% του Μ.Ο)

141

 

Πίνακας 2:
Τοποθετήσεις τουαλετών ανά λαϊκή

ΗΜΕΡΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΓΟΡΕΣ

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
ΑΝΑ ΛΑΪΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

Α ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΤΗΣΙΑ

6

Α ΑΘΗΝΩΝ

ΓΟΥΒΑ

4

Α ΑΘΗΝΩΝ

ΠΥΡΝΑΡΙ

2

Α ΑΘΗΝΩΝ

ΛΙΔΩΡΙΚΙ

2

Β ΑΘΗΝΩΝ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

4

Β ΑΘΗΝΩΝ

Ν. ΛΙΟΣΙΑ

6

Β ΑΘΗΝΩΝ

Ζ. ΠΗΓΗ

4

Β ΑΘΗΝΩΝ

ΓΟΥΔΙ

2

Γ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ

4

Γ ΑΘΗΝΩΝ

Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ

6

Γ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΣΑΚΟΣ

2

Γ ΑΘΗΝΩΝ

1η ΜΑΗ

2

Δ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΕΥΚΑ

4

Δ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

6

Δ ΑΘΗΝΩΝ

Ν. ΨΥΧΙΚΟ

4

Ε ΑΘΗΝΩΝ

ΑΣΠΡΑ ΧΩΜΑΤΑ

4

Ε ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ

2

Ε ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ

2

ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

4

ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ

2

Α ΠΕΙΡΑΙΑ

ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ

4

Α ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΑΜΑ

2

Β ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΜΦΙΑΛΗ

8

   

Β ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΓ ΣΤΥΛ ΚΟΡΥΔ

2

 

Β ΠΕΙΡΑΙΑ

ΛΙΟΥΜΗ

4

 

Β ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

2

 

Γ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

4

 

Γ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ν ΦΑΛΗΡΟ

2

 

ΤΡΙΤΗ

Α ΑΘΗΝΩΝ

ΚΥΨΕΛΗ

6

 

Α ΑΘΗΝΩΝ

ΓΑΛΑΤΣΙ

6

 

Α ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ

2

 

Α ΑΘΗΝΩΝ

Ν. ΦΙΛΟΘΕΗ

2

 

Β ΑΘΗΝΩΝ

Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

6

 

Β ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ

4

 

Β ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΡΨΙΘΕΑ

4

 

Β ΑΘΗΝΩΝ

Ν. ΜΑΔΥΤΟΣ

2

 

Γ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

6

 

Γ ΑΘΗΝΩΝ

Ν. ΦΙΛΟΘΕΗ

2

 

Γ ΑΘΗΝΩΝ

Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ

2

 

Γ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝ. ΜΑΡΟΥΣΙ

4

 

Γ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟ

4

 

Δ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

6

 

Δ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΟΥΛΙ

4

 

Δ ΑΘΗΝΩΝ

Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

4

 

Δ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

4

 

ΤΡΙΤΗ

Ε ΑΘΗΝΩΝ

ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ

2

 

Ε ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΑΣΑ

2

 

Ε ΑΘΗΝΩΝ

ΑΛΙΜΟΣ

2

 

Ε ΑΘΗΝΩΝ

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

2

 

Ε ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝ. ΨΑΛΙΔΙ

2

 

ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

2

 

ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΡΕΑΣ

2

 

ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

4

 

Α ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΗΓΑΔΑ

8

 

Α ΠΕΙΡΑΙΑ

ΝΤΑΜΑΡΑΚΙΑ

4

 

Β ΠΕΙΡΑΙΑ

ΜΟΣΧΑΤΟ

6

 

Β ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

6

 

Β ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΓ ΕΛΕΟΥΣΑ

4

 

Γ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΣΤΕΛΛΑ

2

 

Γ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΑΥΡΟΣ

2

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

Α ΑΘΗΝΩΝ

Ν.ΣΜΥΡΝΗ

 
 

Α) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

4

 

Β) ΑΡΚΑΔΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

4

 

Α ΑΘΗΝΩΝ

ΜΠΡΑΧΑΜΙ

4

 

Α ΑΘΗΝΩΝ

ΔΑΦΝΗ

4

 

Α ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΩ Ν. ΣΜΥΡΝΗ

2

 

Β ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

8

 

Β ΑΘΗΝΩΝ

ΓΚΥΖΗ

4

 

Β ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

2

 

Β ΑΘΗΝΩΝ

ΚΗΠΟΥΠΟΥΠΟΛΗ

4

 

Β ΑΘΗΝΩΝ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ

2

 

Γ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΗΦΙΣΙΑ

4

   

Γ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

4

 

Γ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΥΚΗ

6

 

Δ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

4

 

Δ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΟΛΩΝΟΣ

6

 

Δ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

4

 

Ε ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

4

 

Ε ΑΘΗΝΩΝ

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ

2

 

Ε ΑΘΗΝΩΝ

Π. ΗΡΑΚΛΕΙΟ

2

 

Ε ΑΘΗΝΩΝ

ΑΛΕΞΙΟΥΠΟΛΗ

2

 

Ε ΑΘΗΝΩΝ

Κ. ΨΑΛΙΔΙ

2

 

Ε ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

2

 

ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΛ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

6

 

ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΛ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ

4

 

Α ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

6

 

Α ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4

 

Β ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

6

 

Β ΠΕΙΡΑΙΑ

Κ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

6

 

Β ΠΕΙΡΑΙΑ Γ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ

ΑΣΠΡ ΧΩΜΑΤΑ

2

 4

 

Γ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΓ ΜΑΡΙΝΑ

2

 

Γ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ

2

 

ΠΕΜΠΤΗ

Α ΑΘΗΝΩΝ

ΑΧΑΡΝΩΝ

6

 

Α ΑΘΗΝΩΝ

ΓΛΥΦΑΔΑ

8

 

Α ΑΘΗΝΩΝ

ΒΟΥΛΑ

4

 

Α ΑΘΗΝΩΝ

ΓΑΛΑΤΣΙ

4

 

Β ΑΘΗΝΩΝ

Ν. ΙΩΝΙΑ

4

 

Β ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ

4

 

Β ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4

 

Β ΑΘΗΝΩΝ

ΝΕΑΠ. ΠΕΡΙΣΣΟΥ

4

 

Γ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΣΩΝ

4

 

Γ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΠΑΓΟΥ

4

 

Γ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ

4

 

Γ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΟΥΦΑ

4

 

Δ ΑΘΗΝΩΝ

ΥΜΗΤΤΟΣ

4

 

Δ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΛΙΣΙΑ

6

 

Δ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

2

 

Δ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΕΡΑΙΔΑ

2

 

Ε ΑΘΗΝΩΝ

ΣΕΠΟΛΙΑ

6

 

Ε ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

4

 

Ε ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΜΠΟΝΑ

2

 

ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΥΨΕΛΗ

4

 

ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

4

 

Α ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

4

 

Α ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΑΜΑ

4

 

Β ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

6

 

Β ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

4

 

Β ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΑΛΗΝΗ

4

 

Γ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΓ ΣΟΦΙΑ

4

 

Γ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝ ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑ

2

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Α ΑΘΗΝΩΝ

ΚΟΛΩΝΑΚΙ

2

 

Α ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

4

   

Α ΑΘΗΝΩΝ

ΒΕΙΚΟΥ

4

 

Α ΑΘΗΝΩΝ

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ

4

 

Α ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ

4

 

Β ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

6

 

Β ΑΘΗΝΩΝ

Π. ΦΑΛΗΡΟ

4

 

Β ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

4

 

Β ΑΘΗΝΩΝ

ΑΜΦΙΘΕΑ

4

 

Β ΑΘΗΝΩΝ

ΣΦ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

2

 

Γ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

4

 

Γ ΑΘΗΝΩΝ

Π. ΨΥΧΙΚΟ

2

 

Γ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΡΙΛΗΣΙΑ

8

 

Δ ΑΘΗΝΩΝ

Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ

6

 

Δ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

6

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Δ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΙΛΤΟΝ

2

 

Δ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΩ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

2

 

Δ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

2

 

Ε ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝ. ΚΥΨΕΛΗ

4

 

Ε ΑΘΗΝΩΝ

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ

6

 

Ε ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΣΙ

2

 

ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

4

 

ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

4

 

ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΡΗΝΗ

2

 

ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓ ΠΑΡ ΕΛΛ

2

 

Α ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ

6

 

Α ΠΕΙΡΑΙΑ

ΧΑΛΚΗΔΩΝΑ

2

 

Β ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΙΓΑΛΕΩ Α

4

 

Β ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΙΓΑΛΕΩ Β

4

 

Β ΠΕΙΡΑΙΑ

ΛΙΟΥΜΗ

4

 

Β ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΓ ΜΗΝΑΣ

2

 

Γ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΜΙΝΙΑ

4

 

Γ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΡΕΝΤΗΣ

2

 

Γ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΓ ΔΗΜΗΤΡ ΑΝΘ

2

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

Α ΑΘΗΝΩΝ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

6

 

Α ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

8

 

Α ΑΘΗΝΩΝ

Ν. ΕΥΡΥΑΛΗ

2

 

Β ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ

4

 

Β ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΣ

6

 

Β ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑ

4

 

Β ΑΘΗΝΩΝ

ΜΙΧΕΛΗ

4

 

Γ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΡΟΥΣΙ

6

 

Γ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ

6

 

Γ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

2

 

Γ ΑΘΗΝΩΝ

Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ

4

 

Γ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ

4

 

Δ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ

8

 

Δ ΑΘΗΝΩΝ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

8

 

Δ ΑΘΗΝΩΝ

Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ

2

 

Δ ΑΘΗΝΩΝ

Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

2

 

Ε ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

4

   

Ε ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

6

 

Ε ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΓΥΡ/ΛΗ Π.Π

2

 

ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΤΗΣΙΑ

4

 

ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΛΙΜΟΣ

4

 

ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΑΦΝΗ

2

 

Α ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΟΥΤΣΙΚΑΡΙ

6

 

Α ΠΕΙΡΑΙΑ

Ν ΕΥΓΕΝΕΙΑ

4

   

Β ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

6

 

Β ΠΕΙΡΑΙΑ

ΧΑΙΔΑΡΙ

4

 

Β ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΟΥΝΕΛΙΑ

2

 

Γ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΝΕΑΠΟΛΗ

4

 

Γ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

2

 

Οι Ομοσπονδίες ΠΟΣΠΑΠΠΛΑ και ΠΟΣΠΛΑ διατηρούν το δικαίωμα
να τροποποιούν τους παραπάνω Πίνακες, ανάλογα με τις ανάγκες των αγορών (νέα κλιμάκια, αλλαγές δρόμων κ.λπ.) χωρίς μεταβολή του συνολικού αριθμού κατά ημέρα.

 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό συνοδεύεται υποχρεωτικά
και θα καλύπτει το 5% της συνολικής δαπάνης.

Λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής (Κριτήρια επιλογής υποψηφίων)

 • .Ο υποψήφιος θα πρέπει να δραστηριοποιείται στην ενοικίαση και διαχείριση φορητών χημικών τουαλετών. 

 • .Θα πρέπει να διαθέτει τις σχετικές νομιμοποιήσεις αναφορικά με εγκρίσεις που απαιτούνται από την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία αναφορικά με την δραστηριότητα της ενοικίασης και διαχείρισης χημικών τουαλετών. 

 • .Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, συνοδευμένη από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια των στοιχείων της. 

 • .Κατάλογο των κυριότερων έργων (με δημόσιο και ιδιωτικούς φορείς) τα οποία εκτέλεσε ο υποψήφιος προσκομίζοντας βεβαιώσεις καλής συνεργασίας. 

 • .Τα μέτρα που λαμβάνει ο  υποψήφιος ανάδοχος για να εξασφαλίζει την ποιότητα των υπηρεσιών του. 

 
 • .για την διασφάλιση της ποιότητας του παρεχόμενου εξοπλισμού και υπηρεσιών καθώς και για την τήρηση των προδιαγραφών διαχείρισης ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τις παρακάτω πιστοποιήσεις: 

 • .Πιστοποίηση Συστήματος  Ποιότητας ISO 9000 

 • .Πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14000 

        Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, τα ανωτέρω δικαιολογητικά απαιτούνται να  παρέχονται αυτοτελώς για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση / κοινοπραξία.

 
 • .Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 άρθρο 8 στην οποία θα δηλώνουν την ακριβή ημερομηνία κατασκευής των τουαλετών. 

 • .Επί ποινή αποκλεισμού οι προσφερόμενες τουαλέτες θα πρέπει να είναι κατασκευής του 2010 – 2011. 

 • .Κατά το στάδιο δε της ανάληψης εργασιών από τον ανάδοχο, θα συνταχθεί πρωτόκολλο παραλαβής των προσφερομένων τουαλετών, κατά την σύνταξη του οποίου ο ανάδοχος οφείλει επί ποινή εκπτώσεως να προσκομίσει επίσημα έγγραφα από τα οποία θα προκύπτει ο ακριβής χρόνος κατασκευής των παραδομένων τουαλετών. 

 
 • .Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 άρθρο 8 στην οποία θα δηλώνουν σε πόσες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης δύνανται να ξεκινήσουν το έργο. 

 • .Επί ποινή αποκλεισμού ο χρόνος έναρξης των εργασιών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 5 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

 • .Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών μίσθωσης και παροχής υπηρεσίας με χημικές τουαλέτες. 

 • .Ακριβή φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας ιδιόκτητων οχημάτων κυκλοφορίας για τη μεταφορά των τουαλετών 

 

Επισημαίνεται ότι:

 • .Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές και τους απαράβατους όρους της Δ/ξης συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 

 • .Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβαση του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 

 
 • .ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
  Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών – τουαλετών και η έναρξη των εργασιών παροχής υπηρεσίας  άμεσος και μέσα σε 5 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
  Προς τούτο ο προσφέρων θα υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, άρθρο 8 στην οποία θα δηλώνει τον ακριβή χρόνο έναρξης εργασιών. 

 • .Για την καλή εκτέλεση των όρων σύμβασης οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που καλύπτει το 10% της συνολικής αξίας. 

 

Πίνακας 3:
Τεχνικές προδιαγραφές κινητών χημικών τουαλετών

f

ΤΥΠΟΣ

ΚΙΝΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ

H καμπίνα θα περιλαμβάνει μία (1) τουαλέτα

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας και αρίστης ποιότητας με κατάλληλα πρόσμεικτα για αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία του ηλίου. Σε περίπτωση εμπρησμού ή πυρκαγιάς, το υλικό δεν πρέπει να αναφλέγεται αλλά να «λιώνει». Επίσης θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλα ανοίγματα για τον επαρκή αερισμό της χημικής τουαλέτας.

ΧΡΩΜΑ

Κατάλληλη βαφή για να δένει με τον περιβάλλοντα χώρο να δρα θερμομονωτικά πάνω στο τοίχωμα της τουαλέτας, ειδικά δε στην σκεπή να είναι ανοικτή η απόχρωση για να διαχέει τον φωτισμό στο εσωτερικό.

ΚΑΜΠΙΝΑ

Κατασκευή τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η στεγανότητα του χώρου, η αντοχή σε κακώσεις και σε μεταβολές της θερμοκρασίας. Θα πρέπει να επιτυγχάνεται ο επαρκής αερισμός με φυσικά ή τεχνητά μέσα.

ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

Άνοιγμα πόρτας εισόδου τουλάχιστον 90 μοίρες. Να είναι ανθεκτική και να διαθέτει μηχανισμό κλεισίματος. Να υπάρχει η δυνατότητα κλειδώματος από μέσα και σε περίπτωση ανάγκης να ανοίγει από έξω. Στο εξωτικό της να φέρει την απαιτούμενη σήμανση:

 − Γένος

 − Απαγορευτικό Στάθμευσης

ΛΕΚΑΝΗ

Κλειστού τύπου ώστε να αποφεύγεται η ορατή επαφή χρήστη με λύματα. Κατασκευασμένη από ανθεκτικό λείο υλικό µε σκέπασμα και άνετο κάθισμα. Ο καθαρισμός της λεκάνης γίνεται είτε µε ανακύκλωση των αποβλήτων με χρήση ειδικών χημικών και φίλτρου είτε με ενσωματωμένο μηχανικό σύστημα παροχής και περιδίνησης καθαρού νερού δηλαδή μηχανισμoύ πλύσης του χώρου της λεκάνης .

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

Να συνδέεται µε δεξαμενή καθαρού νερού χωρητικότητας τουλάχιστον 40 Lt και να ενεργοποιείται με την χρήση ποδοκίνητης αντλίας νερού. Θα πρέπει να είναι κατάλληλων διαστάσεων έτσι ώστε να διασφαλίζεται η άνετη πλύση των χεριών

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Χωρητικότητας τουλάχιστον 200Lt που να διαθέτει τουλάχιστον έναν αεραγωγό ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία δυσάρεστων οσμών στο εσωτερικό.

 

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

• Ουρητήριο

• Βάση χαρτιών υγείας

• Οδηγίες χρήσεως ευκρινείς εντός και εκτός του θαλάμου, τοποθετημένες σε κατάλληλη και πλήρως στεγανή θέση.

 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Να μην απαιτούνται σταθερές υποδομές (παροχή νερού, αποχέτευση)

 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το βάρος της τουαλέτας δεν θα πρέπει να είναι γενικά μεγάλο, ώστε να μπορεί να μεταφέρεται εύκολα.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Φορτηγό ΙΧ. Αδειοδοτημένο για τη μεταφορά τουαλετών

 

        Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές και προσφορές με επιπλέον πλεονεκτήματα οι οποίες θα αξιολογηθούν.

 

Απαράβατοι όροι και Προδιαγραφές διαχείρισης – ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Η διαχείριση των χημικών τουαλετών και η παροχή υπηρεσίας πρέπει να πραγματοποιείται ως εξής:

 • .Επάρκεια: Η ποσότητα των προσφερόμενων τουαλετών θα πρέπει να καλύπτει κατά 20% τουλάχιστον τον Μέσο Όρο (ΜΟ) των απαιτούμενων τουαλετών ανά ημέρα, ήτοι να ξεπερνά τα 141 τεμάχια ( Επάρκεια τουλάχιστον 20%) 

 • .Τοποθέτηση: Η τοποθέτηση του απαιτούμενου αριθμού τουαλετών στα σημεία θα γίνεται σε σημεία που θα υποδεικνύουν οι δύο Ομοσπονδίες (ΠΟΣΠΑΠΠΛΑ – ΠΟΣΠΠΛΑ). Η τοποθέτηση των τουαλετών θα πραγματοποιείται σε προκαθορισμένους ( διαγραμμισμένους ) χώρους ,  το αργότερο μέχρι τις  5.00 π.μ., δηλαδή πριν από την έναρξη των λαϊκών αγορών. Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδίδει τις τουαλέτες σε άψογη κατάσταση και να είναι απόλυτα συνεπής στην παράδοσή τους 

 • .Συλλογή: Η απομάκρυνση των τουαλετών θα πραγματοποιείται μετά την λήξη της λειτουργίας των λαϊκών αγορών. Κατά την διαδικασία της συλλογής ο χώρος που είχαν τοποθετηθεί οι τουαλέτες θα καθαρίζεται με καθαρό νερό υπό πίεση περιμετρικά. 

 • .Μεταφορά: Η μεταφορά των τουαλετών θα γίνεται με μεταφορικά μέσα, τα οποία θα πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισμούς για την μεταφορά . Η μεταφορά θα καλύπτεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο για τυχόν βλάβη που θα προκληθεί στο περιβάλλον και σε τρίτους , σε περίπτωση ατυχήματος, αντίγραφα των οποίων οφείλει να υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Λ.Α.Α.Π., ενώ τα μεταφορικά μέσα θα διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό για άμεση επέμβαση. 

 • .Ζημίες που τυχόν διαπιστώνονται στις τουαλέτες θα πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει πάντοτε στη διάθεση του ΟΛΑΑΠ τον απαιτούμενο από τη διακήρυξη αριθμό τουαλετών. 

 • .Καθαρισμός/Συντήρηση: Η συντήρηση και ο καθαρισμός του τουαλετών πρέπει να γίνεται καθημερινά µε ευθύνη του αναδόχου. Πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται η δεξαμενή αποβλήτων και όλος ο χώρος της τουαλέτας µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η τέλεια απομάκρυνση όλων των ρύπων από την λεκάνη, τον νιπτήρα, την δεξαμενή αποβλήτων και γενικότερα όλου του χώρου της καμπίνας. 

 • .  Διαχείριση Αποβλήτων: Η διαχείριση των συλλεγόμενων αποβλήτων (λύματα) θα πρέπει να γίνεται με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, σύμφωνα με τη σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την διαχείριση και διάθεση των αποβλήτων.
   

 • .Αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων: Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την παρουσία προβλημάτων κατά τη διάρκεια χρήσης των τουαλετών και για το λόγο αυτό πρέπει να διεξάγονται περιοδικοί έλεγχοι και να υπάρχει ετοιμότητα για την αντιμετώπιση σε τυχόν δυσκολίες. 

 • .Μεταφορικά μέσα: Θα πρέπει α χρησιμοποιούνται μεταφορικά προδιαγραφών σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν για την μεταφορά χημικών κινητών τουαλετών.  

 • .Τρόπος λειτουργίας τουαλετών: Οι τουαλέτες θα πρέπει να λειτουργούν αυτόνομα. Η συγκέντρωση των λυμάτων θα πρέπει να γίνεται στην δεξαμενή όπου για τις χημικές τουαλέτες έχει τοποθετηθεί το χημικό υγρό, το οποίον είναι ειδικού ΡΗ, απόλυτα φιλικού προς το περιβάλλον, δεν θα περιέχει φορμαλδεΰδη και θα ελέγχει απόλυτα την ανάπτυξη βακτηρίων και μικροβίων, προφυλάσσοντας τον χρήστη. Το χημικό υγρό δεν θα δημιουργεί αναθυμιάσεις στο χώρο, δεν θα μολύνει τα νερά και θα λειτουργεί κάτω από οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες. 

   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 
 • .Τιμή: Η τιμή θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ ανά 1 (ένα) τεμάχιο
  ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ + Φ.Π.Α. ανά ημέρα και σε κλειστή προσφορά. 

 
 • .ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΩΡΩΝ θα επακολουθήσει προφορική ΜΕΙΟΔΟΣΙΑ με όλους τους συμμετέχοντες που έγιναν δεκτοί στο στάδιο των οικονομικών προσφορών. 

 
 • .Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή θα γίνεται μετά εκταμίευση από το ειδικό λογαριασμό των δύο Ομοσπονδιών ΠΟΣΠΠΛΑ και ΠΟΣΠΛΑ
  για τις Χημικές Τουαλέτες και εντός χρονικού διαστήματος 4 έως 6 μηνών. 

  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

Για κάθε τουαλέτα που θα έχει διάφορα προβλήματα στις Λαϊκές Αγορές
π.χ. βρόμικη, χωρίς χαρτί, σπασμένη ή μη ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ,

θα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με την τριπλάσια αξία της μίας τουαλέτας.

   

Ο Πρόεδρος

της Ομοσπονδίας Παραγωγών

 

Μόσχος Παντελής

Ο Πρόεδρος

της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών

 

Καρακεσίσογλου Ιωάννης