` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που πρόκειται να αλλάξουν στον Δήμο Αγίου Δημητρίου στην οδό Λιδωρικίου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που πρόκειται να αλλάξουν
στον Δήμο Αγίου Δημητρίου στην οδό Λιδωρικίου

Δευτέρα

Περιοχή Λιδωρίκι
Οδός Λιδωρικίου  από 06/06/2022 έως 09/10/2022