` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που πρόκειται να αλλάξουν στον Δήμο Ηλιουπόλεως | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που πρόκειται να αλλάξουν
στον Δήμο Ηλιουπόλεως

Τετάρτη

Περιοχή Αστυνομικά
Οδός Θεσσαλίας  από 08/06/2022 έως 11/10/2022